Disclaimer & Privacy Policy


Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V.
Gevestigd aan Ampèrestraat 32, 2952 AA Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerkring van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens www.groeneveldpoirot.nl 
Ampèrestraat 32
2952 AA Alblasserdam
0184-68 61 73
paula@groeneveldpoirot.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Administratieve doeleinde
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming
Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. tussen zit. Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
- Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwbrieven

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies en/of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine bestanden die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld eventuele uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U, al bezoeker van deze website, heeft zelf de mogelijkheid om de cookies uit te schakelen, toe te staan of gedeeltelijk tot te staan. U kunt uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Groeneveld & Poirot Interieurbouw neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via paula@groeneveldpoirot.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groeneveld&Poirot Interieurbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: paula@groeneveldpoirot.nl.

Disclaimer
Zonder uitdrukkelijke schriftelijk goedkeuring van Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. is het niet toegestaan informaties, foto’s of ander beeldmateriaal en gebruikte programmatuur die vertrekt worden op deze website op enige wijze te verspreiden.

Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. besteedt de grootst mogelijk zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie. Niettemin kunnen onjuistheden voorkomen. Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden. Evenmin kan Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. aansprakelijk worden gesteld voor problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, of door technische storingen. Voor de inhoud van websites van derden waarnaar deze website verwijst, kan Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. niet aansprakelijk worden gehouden.

Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. is gerechtigs om veranderingen in deze privacy policy door te voeren zonder dat de bezoeker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van deze wijzigingen op groeneveldpoirot.nl is daardoor afdoende.